חברי ועדת הלסינקי

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 5.4.2020

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 19.3.2020

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 8.3.2020

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 16.2.20

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 26.1.20

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 5.1.20

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 8.12.19

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 17.11.19

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 3.11.19

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 6.10.19

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 22.9.19

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 8.9.19

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 4.8.19

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 14.7.19

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 30.6.19

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 16.6.19

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 19.5.19

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 5.5.19

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 7.4.19

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 17.3.19

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 3.3.19

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 14.2.19

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 3.2.19

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 20.1.19

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 6.1.19

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 23.12.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 2.12.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 18.11.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 28.10.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 14.10.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 16.9.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 26.8.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 29.7.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 24.6.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 10.6.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 27.5.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 17.5.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 8.4.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 25.3.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 11.3.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 18.2.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 28.1.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 14.12.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 31.12.17

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 10.12.17

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 26.11.17

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 29.10.17

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 12.11.17

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 27.11.16

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 25.09.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 27.12.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 26.7.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 30.7.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 17.9.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 20.8.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 9.7.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 25.6.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 3.4.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 28.2.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 11.6.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 28.5.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 7.5.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 23.4.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 2.4.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 26.2.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 19.3.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 12.2.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 29.1.17 פרופ' שטמר

רשימת חברי ועדת הלסינקי 15.1.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 18.12.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 13.11.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 30.10.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 11.9.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 21.8.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 7.8.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 10.7.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 19.6.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 5.6.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 22.5.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 17.4.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 20.3.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 14.2.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 17.1.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 13.12.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 29.11.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 25.10.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 11.10.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 20.9.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 30.8.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 12.7.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 31.5.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 14.6.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 26.4.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 29.3.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 22.2.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 25.1.15 פרופ' להב

רשימת חברי ועדת הלסינקי 25.1.15 פרופ' שטמר