חדשות
קורס GCP של הר

קורס GCP של הר"י

קול קורא במסגרת שת

קול קורא במסגרת שת"פ המדעי בין צרפת לישראל לשנים 2019-2021- PRC

Special CALL FOR PROPOSALS by the BSF

Special CALL FOR PROPOSALS by the BSF

קול קורא להגשת בקשות למענקי מחקר בשיתוף קרנות באגף האפוטרופוס הכללי בנושאים סרטן ומחלות עיניים לשנת 2018

קול קורא להגשת בקשות למענקי מחקר בשיתוף קרנות באגף האפוטרופוס הכללי בנושאים סרטן ומחלות עיניים לשנת 2018

"קול קורא" להגשת בקשות למענקי מחקר במימון המדען הראשי של משרד הבריאות לשנת 2018. תאריך אחרון להגשה: 8.4.18

קול קורא להגשת הצעות מחקר ביו רפואי 2018

קול קורא להגשת הצעות מחקר ביו רפואי 2018

הודעה על פתיחת תחרות פרס חוקרים צעירים למאמר מצטיין בתחום המחקר הקרדיווסקולרי- תאריך אחרון להגשה- 16.3.18

הודעה על פתיחת תחרות פרס חוקרים צעירים למאמר מצטיין בתחום המחקר הקרדיווסקולרי- תאריך אחרון להגשה- 16.3.18

הצעות למענק מחקר של המדען הראשי של משרד הבריאות

הצעות למענק מחקר של המדען הראשי של משרד הבריאות

מלגות מחקר לרופאים חוקרים- צעירים של מרכז רפואי רבין לשנת 2018

מלגות מחקר לרופאים חוקרים- צעירים של מרכז רפואי רבין לשנת 2018

חברי ועדת הלסינקי

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 10.6.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 27.5.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 17.5.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 8.4.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 25.3.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 11.3.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 18.2.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 28.1.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 14.12.18

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 31.12.17

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 10.12.17

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 26.11.17

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 29.10.17

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 12.11.17

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 27.11.16

רשימת_חברי_ועדת_הלסינקי 25.09.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 27.12.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 26.7.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 30.7.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 17.9.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 20.8.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 9.7.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 25.6.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 3.4.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 28.2.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 11.6.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 28.5.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 7.5.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 23.4.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 2.4.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 26.2.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 19.3.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 12.2.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 29.1.17 פרופ' שטמר

רשימת חברי ועדת הלסינקי 15.1.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 18.12.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 13.11.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 30.10.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 11.9.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 21.8.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 7.8.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 10.7.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 19.6.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 5.6.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 22.5.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 17.4.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 20.3.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 14.2.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 17.1.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 13.12.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 29.11.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 25.10.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 11.10.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 20.9.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 30.8.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 12.7.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 31.5.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 14.6.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 26.4.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 29.3.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 22.2.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 25.1.15 פרופ' להב

רשימת חברי ועדת הלסינקי 25.1.15 פרופ' שטמר