שם המחקר: INCB 54828-302
מספר הלסינקי: RMC-0836-18
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: כולנגיוקרצינומה שאינה ניתנת לכריתה או גרורתית עם סידור מחדש ב-FGFR2
שם המחקר: INCB 54828-302
תיאור קצר: מחקר שלב 3 רב-מרכזי, בתווית פתוחה, בהקצאה אקראית, עם ביקורת פעילה, להערכת היעילות והבטיחות של פמיגטיניב לעומת גמציטבין בתוספת כימותרפיית ציספלאטין בטיפול קו ראשון במשתתפים עם כולנגיוקרצינומה שאינה ניתנת לכריתה או גרורתית, עם סידור מחדש של ‏FGFR2 (FIGHT-302)
כותרת המחקר: A Phase 3, Open-Label, Randomized, Active-Controlled, Multicenter Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Pemigatinib Versus Gemcitabine Plus Cisplatin Chemotherapy in First-Line Treatment of Participants With Unresectable or Metastatic Cholangiocarcinoma With FGFR2 Rearrangement (FIGHT-302)
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים גברים ונשים בגיל 18 שנים לפחות בזמן החתימה על טופס ההסכמה מדעת (ICF);

 כולנגיוקרצינומה מאושרת מבחינה היסטולוגית או ציטולוגית שלא טופלה בעבר ונחשבת כבלתי ניתנת לכריתה ו/או גרורתית (שלב IV על פי מדריך סיווג הסרטן של הוועדה האמריקאית המשותפת לסרטן (AJCC));

מחלה הניתנת למדידה או הערכה רדיוגרפית באמצעות טומוגרפיה ממוחשבת (CT) או דימות תהודה מגנטית (MRI) לפי הקריטריונים של RECIST גרסה 1.1.;

מצב תפקודי 0 או 1 על פי הקבוצה המזרחית לשיתוף פעולה באונקולוגיה. ;

תיעוד של סידור מחדש של FGFR2.;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: LUTRIS
מספר הלסינקי: RMC-0481-19
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: סרטן מעי גרורתי
שם המחקר: LUTRIS
תיאור קצר: מחקר פאזה 1, בתווית גלויה, במינונים עולים של ג'ל LUT14 במתן מקומי (מריחה עורית), להערכת הבטיחות, הסבילות, הפרמקוקינטיקה והיעילות בחולי סרטן מעי גרורתי אשר פיתחו פריחה דמויית אקנה כתוצאה מטיפול בנוגדי EGFR
כותרת המחקר: A Phase 1, Open-Label, Dose Escalation Safety, Tolerability, Pharmacokinetics and Preliminary Efficacy Study of Topically Administered LUT014 in Metastatic Colorectal Cancer Patients with EGFR Inhibitor Induced Acneiform Lesions
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים גברים ונשים בגיל 18 שנים לפחות בזמן החתימה על טופס ההסכמה מדעת (ICF);

מטופלים עם אבחנה של סרטן מעי גרורתי;

 מטופלים המקבלים טיפול אנטי סרטני בנוגדcetuximab) EGFR או panitumumab) ב-12 שבועות טרם הכניסה למחקר;

מטופלים שפיתחו פריחה דמויית אקנה בדרגה 1 או 2;

מטופלים בגיל 18 ומעלה במצב תפקודי ECOG בדירוג 0-2;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378110
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: CA209-76W
מספר הלסינקי: 0205-19
חוקר ראשי: פרופ' ברוך ברנר
המחלה הנחקרת: סרטן ושט מקומי מתקדם מסוג קרצינומה של תאי קשקש
שם המחקר: CA209-76W
תיאור קצר: מחקר פאזה 2, בתווית פתוחה, להערכת הוספת ניבולומאב Nivolumab בשילוב סטוקסימאב (Cetuximab) לטיפול כימוקרינתי טרום ניתוחי בחולי סרטן ושט מקומי מתקדם מסוג קרצינומה של תאי קשקש.
כותרת המחקר: A Phase II Study of the Addition of Nivolumab and Cetuximab to Chemoradiation in Locally Advanced Esophageal Squamous Cell Carcinoma (ESqCC)
תנאי קבלה עיקריים:

גברים או נשים בגיל 18 שנים ומעלה;

מצב תפקודי של 0 או 1 על פי הקבוצה המזרחית לשיתוף פעולה באונקולוגיה (ECOG PS);

סרטן ושט מקומי מתקדם מסוג קרצינומה של תאי קשקש מוכח הסטולוגית;

מחלה מדידה;

מדדי מעבדה מקובלים ועתודת איברים הולמת;

 תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: DCC-2618-03-002
מספר הלסינקי: 0782-18
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: גידולים סטרומליים מתקדמים בדרכי העיכול
שם המחקר: DCC-2618-03-002
תיאור קצר: מחקר שלב 3, התערבותי, רב-מרכזי, בהקצאה אקראית ובתווית פתוחה של DCC-2618 לעומת סוניטיניב (Sunitinib) במטופלים עם גידולים סטרומליים מתקדמים בדרכי העיכול לאחר טיפול עם אימטניב.
כותרת המחקר: A Phase 3, Interventiona Randomized, Multicenter, Open-Label Study of DCC-2618 vs Sunitinib in Patients with Advanced Gastrointestinal Stromal Tumors after Treatment with Imatinib
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בגילאי 18 שנים ומעלה בעת ההסכמה מדעת.;

אבחון היסטולוגי של GIST, על המטופל להיות מסוגל לספק דגימת רקמת גידול ארכיונית, ובהיעדר אפשרות לכך נדרשת ביופסיה טרייה.;

 דוח הפתולוגיה המולקולרית עם סטטוס המוטציה של KIT/PDGFRA מוכרח להיות זמין. אם דוח הפתולוגיה המולקולרית אינו זמין או שאינו מספק, תידרש דגימת גידול ארכיונית או ביופסיה טרייה לצורך אישור סטטוס המוטציה ע"י המעבדה המרכזית לפני ההקצאה האקראית.;

על המטופלים להיות כאלו שמחלתם התקדמה תוך טיפול עם אימטיניב או שיש להם אי-סבילות מתועדת לאימטיניב.;

ציון מצב תפקודי לפי הקבוצה המזרחית לשיתוף פעולה באונקולוגיה (ECOG) של 2 לכל היותר בעת הסינון.;

על המטופלים להיות בעלי נגע אחד הניתן למדידה לפי mRECIST גרסה 1.1 (נגעים שאינם נודליים מוכרחים להיות בגודל של 1.0 ס"מ לפחות בציר האורך או לפחות פי 2 יותר מעובי הזכוכית הנושאת בציר האורך) ב-21 הימים שלפני המנה הראשונה של תרופת המחקר.; ת

פקוד איברים תקין ורזרבת מח עצם, בהתאם לתוצאות הערכות המעבדה המרכזית הבאות שיבוצעו בסינון.;

פתרון כל הרעילויות מטיפול קודם עד לדרגה 1 או פחות (או קו ההתחלה של המטופל) במהלך השבוע שלפני המנה הראשונה של תרופת המחקר (להוציא אלופציה וחריגות מעבדה בדרגה 3 או פחות של ליפאז, עמילאז וקריאטין פוספוקינאז [CPK] ללא תסמינים קליניים).;

 תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: XL184-312
מספר הלסינקי: RMC-0838-18
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: קרצינומה של תאי הכבד
שם המחקר: XL184-312
תיאור קצר: מחקר של קבוזנטיניב בשילוב עם אטזוליזומאב בהשוואה לסוראפניב במטופלים עם קרצינומה הפטוצלולרית מתקדמת שלא קיבלו טיפול מערכתי קודם נגד סרטן (COSMIC-312
כותרת המחקר: A Randomized, Controlled Phase 3 Study of Cabozantinib (XL184) in Combination with Atezolizumab versus Sorafenib in Subjects with Advanced Hepatocellular Carcinoma Who Have Not Received Previous Systemic Anticancer Therapy
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 ומעלה;

 אבחנה היסטולוגית או ציטולוגית של קרצינומה הפטוצלולרית.;

לנבדק יש מחלה שלא ניתן לטפל בה עם גישת טיפול ריפויי (למשל, השתלה, ניתוח, טיפול צריבה ) או טיפול מקומי (למשל, TACE).; מחלה ברת-מדידה לפי RECIST 1.1 ובהתאם לקביעת החוקר.;

דרגת Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) מקטגוריה B או C.;

ניקוד Child-Pugh של A.;

מצב תפקודי של 0 או 1 על פי הקבוצה המרכזית לשיתוף פעולה באונקולוגיה (ECOG).;

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 05/04/2020
מציג תוצאות 7 - 11 מתוך 11
<<לדף הקודם1 2לדף הבא>>