שם המחקר: COMBAT
מספר הלסינקי: 0424-16-RMC
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: סרטן לבלב
שם המחקר: COMBAT
תיאור קצר: מחקר שלב 2 רב-מרכזי בתווית גלויה וזרוע יחידה להערכת הבטיחות והיעילות של טיפול משולב ב-BL-8040 ופמברוליזומאב (Pembrolizumab) במטופלים עם סרטן לבלב גרורתי
כותרת המחקר: A PHASE IIA, MULTICENTER, OPEN-LABEL, SINGLE ARM STUDY TO ASSESS THE SAFETY AND EFFICACY OF THE COMBINATION OF BL-8040 AND PEMBROLIZUMAB IN SUBJECTS WITH METASTATIC PANCREATIC CANCER, THE COMBAT STUDY
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 ומעלה

מאובחנים עם סרטן לבלב גרורתי

מחלה מדידיה

 נכונות לעבור ביופסיה של רקמת כבד

מצב תפקודי ECOG 0 או 1

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 11/02/2019
שם המחקר: Silenseed
מספר הלסינקי: 0580-18-RMC
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: סרטן לבלב
שם המחקר: Silenseed
תיאור קצר: מחקר פאזה 2, פרוספקטיבי, בהקצאה אקראית, מבוקר, רב מרכזי, רב לאומי, בתווית פתוחה, להערכת היעילות, הבטיחות, הסבילות והפרמקוקינטיקה של siG12D-LODER, בשילוב כימותרפיה (גמזר + אברקסן), לעומת כימותרפיה בלבד (גמזר + אברקסן), במטופלים עם סרטן לבלב מתקדם מקומית, שלא ניתן להסירו כירורגית.
כותרת המחקר: A Prospective, Multinational, Multi-Center, Phase 2, Randomized, Controlled, Open Label Study Evaluating the Efficacy, Safety, Tolerability and Pharmacokinetics of siG12D-LODER in the Treatment of Patients with Unresectable Locally Advanced Pancreatic Cancer when used in Conjunction with Standard Chemotherapy (Gemcitabine + nab-Paclitaxel) versus Chemotherapy (Gemcitabine + nab-Paclitaxel) alone.
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 ומעלה

סרטן לבלב מפושט מקומית בלתי נתיח (הוועדה המשותפת האמריקאית לסרטן (AJCC, שלב III), המוגדר כ-T4, N (כלשהו) ו- M0, על פי הסיווג הלאומי של גידולי סרטן TNM

מטופלים שעברו הקצאה לקבלת גמציטאבין + נאב-פקליטקסל כטיפול קו ראשון

מטופלים עם גידול מטרה הנגיש להחדרה תוך-גידולית באמצעות EUS (אולטראסאונד אנדוסקופי) כפי שנקבע על ידי רדיולוג/גסטרואנטרולוג

ביצוע EUSתוך-גידולי על פי הנחיות האגודה האמריקאית לאנדוסקופיה של מערכת העיכול (ASGE)

בעלי מצב תפקודי 1 לכל היותר בדירוג ECOG

נבדקים עם מחלה מדידה.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 11/02/2019
שם המחקר: MK3475-859
מספר הלסינקי: 0547-18-RMC
חוקר ראשי: פרופ' ברוך ברנר
המחלה הנחקרת: אדנוקרצינומה מתקדמת בקיבה או בחיבור ושט-קיבה החיובית ל-HER2 (קו ראשון)
שם המחקר: MK3475-859
תיאור קצר: מחקר קליני שלב III, אקראי, כפול סמיות, להשוואה של פמברוליזומאב (MK-3475) עם כימותרפיה, לעומת פלצבו עם כימותרפיה, כטיפול קו ראשון למשתתפים עם HER2 שלילי עם אדנוקרצינומה של הקיבה או של מעבר ושט-קיבה, גרורתית או שלא ניתנת להסרה בניתוח, שלא טופלה בעבר (KEYNOTE-859).
כותרת המחקר: A Phase 3, Randomized, Double-blind Clinical Study of Pembrolizumab (MK-3475) Plus Chemotherapy Versus Placebo Plus Chemotherapy as First-line Treatment in Participants With HER2 Negative, Previously Untreated, Unresectable or Metastatic Gastric Orgastroesophageal Junction Adenocarcinoma (KEYNOTE-859)
תנאי קבלה עיקריים:

גברים ונשים בגיל 18 ומעלה

אבחון אדנוקרצינומה מתקדמת מקומית שאינה מתאימה לכריתה או גרורתית, בקיבה או ב-GEJ שלילית ל-HER2, אשר אומת בבדיקה היסטולוגית או ציטולוגית

בעלי מחלה הניתנת למדידה, בהתאם להגדרה בקריטריונים RECIST 1.1, לפי הערכת החוקר במרכז. גידולים הממוקמים באזור שטופל בעבר בקרינה נחשבים ניתנים למדידה אם הודגמה התקדמות של המחלה

בעל רמת תפקוד 0 או 1 לפי הסיווג של ECOG בשלושת הימים שלפני קבלת המנה הראשונה של טיפול המחקר

נתן דגימה של רקמת גידול הנחשבת מספיקה לניתוח הסמן הביולוגי PD-L1

תפקוד מתאים של האיברים- הנבדק באמצעות בדיקת דם. תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 11/02/2019
שם המחקר: CT 4006
מספר הלסינקי: 0236-18-RMC
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: אדנוקרצינומה מקומית מתקדמת הניתנת להערכה ו/או אדנוקרצינומה גרורתית של הלבלב אשר הטיפול בהם עם FOLFIRINOX נכשל
שם המחקר: CT 4006
תיאור קצר: ניסוי אקראי ומבוקר, בתווית פתוחה, הניתן להתאמה, שלב 3 להערכת בטיחות ויעילות של EndoTAG-1 בשילוב גמציטבין לעומת גמציטבין בלבד בקרב מטופלים עם אדנוקרצינומה מקומית מתקדמת הניתנת להערכה ו/או אדנוקרצינומה גרורתית של הלבלב אשר הטיפול בהם עם FOLFIRINOX נכשל
כותרת המחקר: A Randomized Controlled, Open label, Adaptive Phase-3 Trial to Evaluate Safety and Efficacy of EndoTAG-1 Plus Gemcitabine versus Gemcitabine alone in Patients with Measurable Locally Advanced and/or Metastatic Adenocarcinoma of the Pancreas Failed on FOLFIRINOX Treatment
תנאי קבלה עיקריים:

גיל 18 שנים ומעלה;

 אדנוקרצינומה של הלבלב מאושרת היסטולוגית או ציטולוגית;

 מחלה גרורתית או מקומית מתקדמת שנחשבת למחלה שאינה ניתנת לכריתה;

מחלה הניתנת להערכה\מדידה בהתאם ל-RECIST v.1.1;

התפתחות מחלה מתועדת עם FOLFIRINOX של הקו הראשון; בדיקת היריון שלילית;

 ECOG  0 או 1;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 27/03/2019
שם המחקר: CA209-8M4
מספר הלסינקי: 0571-18-RMC
חוקר ראשי: פרופ' ברוך ברנר
המחלה הנחקרת: סרטן רקטום מקומי מתקדם
שם המחקר: CA209-8M4
תיאור קצר: מחקר פאזה 2, בתווית פתוחה, להערכת הוספת ניבולומאב (Nivolumab) בשילוב אוקסליפלטין (Oxaliplatin) עם פלואורופירימידין (Fluoropyrimidine) לטיפול כימוקרינתי טרום ניתוחי בחולי סרטן רקטום מקומי מתקדם.
כותרת המחקר: Phase II trial to evaluate the addition of nivolumab to neoadjuvant chemoradiation with FOLFOX for locally advanced rectal cancer
תנאי קבלה עיקריים:

גברים ונשים בגילאי 18 שנים  ומעלה;

 חולה עם גידול ראשוני הניתן לניתוח מסוג אדנוקרצינומה של הרקטום, כפי שנקבע בהיסטולוגיה, בשלבים II או III.;

ללא טיפול רדיותרפי קודם באזור האגן.;

ללא טיפול קודם לסרטן הרקטום: כימותרפיה, רדיותרפיה או ניתוח.;

יכולת לקבל תרופות באופן פומי.;

במטופלים פוריים הסכמה לשימוש באמצעי מניעה נאותים על מנת להימנע מהבאת ילדים לעולם משלב הסינון ועד לתום תקופת הטיפול.;

תנאי קבלה מפורטים ותנאי אי קבלה יימסרו ע''י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 04/04/2019
שם המחקר: SPOTLIGHT
מספר הלסינקי: RMC-0594-18
חוקר ראשי: ד''ר גלי פרל
המחלה הנחקרת: אדנוקרצינומה מתקדמת מקומית שאינה ניתנת לכריתה כירורגית או גרורתית, בקיבה או בחיבור ושט-קיבה (GEJ)
שם המחקר: SPOTLIGHT
תיאור קצר: מחקר יעילות שלב 3 עולמי, רב מרכזי, כפול סמיות, אקראי על השימוש ב-(Zolbetuximab (IMAB362 ביחד עם mFOLFOX6 בהשוואה לשימוש בפלצבו ביחד עם mFOLFOX6 כטיפול קו ראשון לנבדקים עם אדנוקרצינומה מתקדמת מקומית שאינה ניתנת לכריתה כירורגית או גרורתית, בקיבה או בחיבור ושט-קיבה (GEJ), החיובית ל- (Claudin 18.2 (CLDN18.2 ושלילית ל-HER2.
כותרת המחקר: A Phase 3, Global, Multi-Center, Double-Blind, Randomized, Efficacy Study of Zolbetuximab (IMAB362) Plus mFOLFOX6 Compared with Placebo Plus mFOLFOX6 as First-line Treatment of Subjects with Claudin (CLDN)18.2-Positive, HER2- Negative, Locally Advanced Unresectable or Metastatic Gastric or Gastroesophageal Junction (GEJ) Adenocarcinoma
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת;

הנבדק סובל מאדנוקרצינומה בקיבה או ב-GEJ שאובחנה ואומתה ובעל אישור רדיולוגי למחלה מתקדמת מקומית שאינה ניתנת לכריתה כירורגית או למחלה גרורתית, ב-28 הימים שלפני קבלת המנה הראשונה של טיפול המחקר.;

הגידול של הנבדק מבטא CLDN18.2 בלמעלה מ % 75 מתאי הגידול עם צביעה בינונית עד חזקה של קרום התא בבדיקת IHC מרכזית. בנוסף, הגידול של הנבדק שלילי ל-HER2 לפי בדיקה מקומית או מרכזית שנערכה על דגימה של גידול מהקיבה או ה- GEJ ;

רמת התפקוד של הנבדק היא בין 0 ל-1 לפי הקריטריונים של ECOG.;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 22/05/2019
מציג תוצאות 7 - 12 מתוך 13