שם המחקר: BYLieve
מספר הלסינקי: 0158-17-RMC
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: סרטן שד גרורתי מסוג חיובי לקולטני הורמון ושלילי לקולטן מסוג Human Epidermal Receptor 2
שם המחקר: BYLieve
תיאור קצר: ניסוי שלב 2, לא השוואתי, רב-מרכזי, גלוי-תווית, בין שתי קבוצות, להערכת היעילות והבטיחות של מתן אָלפֶּליסיב (Alpelisib) ביחד עם פולבסטרנט או לטרוזול, עבור אנשים עם סרטן שד מתקדם, עם מוטציה/ות בגן PIK3CA, HR+ ושלילי ל-HER2 שהתקדם במהלך או לאחר טיפול באמצעות עיכוב CDK 4/6
כותרת המחקר: A Phase 2 Multicenter, Open-label, Two-cohort, Non-comparative Study to Assess the Efficacy and Safety of Alpelisib Plus Fulvestrant or Letrozole in Patients With PIK3CA Mutant, Hormone Receptor (HR) Positive, HER2-negative Advanced Breast Cancer (aBC), Who Have Progressed on or After CDK 4/6 Inhibitor Treatment
תנאי קבלה עיקריים:

נשים או גברים בגיל 18 ומעלה

סרטן שד מתקדם עם מוטציה בגן PIK3CA, שלילי ל-HER2 תיעוד אבחנתי היסטולוגי ו/או ציטולוגי של סרטן שד חיובי להורמונים

מחלה שהתקדמה במהלך או לאחר טיפול במעכב CDK 4/6 שהתקבל מיד לפני תחילת ההשתתפות במחקר.

יתקבלו חולים או חולות שקיבלו קו טיפול כימי קודם אחד

מחלה מדידה או לפחות נגע ליטי אחד בעצמות

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378076
תאריך עדכון: 04/02/2019
שם המחקר: BAYER 17403
מספר הלסינקי: 0099-18-RMC
חוקר ראשי: ד"ר אלי רוזנבאום
המחלה הנחקרת: סרטן שלפוחית השתן או דרכי השתן מסוג קרצינומה של תאי אורותל מתקדם מקומי או גרורתי (קו שני/שלישי)
שם המחקר: BAYER 17403
תיאור קצר: מחקר פאזה 2/3, רב-מרכזי אקראי, פתוח, להערכת היעילות והבטיחות של טיפול ברוגרטיניב (BAY 1163877) בהשוואה לטיפול בכימותרפיה בחולים עם סרטן שלפוחית השתן או דרכי השתן מסוג קרצינומה של תאי אורותל מתקדם מקומי או גרורתי, חיובי לקולטן ל-FGF, שקיבלו בעברם טיפול כימותרפי הכולל פלטינום
כותרת המחקר: A randomized, open label, multicenter Phase 2/3 study to evaluate the efficacy and safety of rogaratinib (BAY 1163877) compared to chemotherapy in patients with FGFR-positive locally advanced or metastatic urothelial carcinoma who have received prior platinumcontaining chemotherapy
תנאי קבלה עיקריים:

נשים וגברים בגיל 18 ומעלה

זמינות של ביופסיה שמורה או טרייה עבור בדיקת רצפטור ל FGF

בדיקת FGFR תבוצע על פי שיקול דעתו של רופא המחקר, לכל היותר 90 יום לפני התחלת תהליך המיון למחקר

תיעוד של קרצינומה של תאי אורותל (קרצינומה של תאי מעבר) כולל שלפוחית השתן, אגן הכליה, השופכן, השופכה

התקדמות המחלה במהלך או בעקבות טיפול מניעתי או משלים קודם של כימותרפיה המכילה פלטינום. התקדמות המחלה צריכה להתרחש במהלך 12 חודשי הטיפול

לפחות נגע מדיד אחד בהתאם לקריטריוני הערכת התגובה בגידולים מוצקים תוך שימוש ב CT או MRI (עם חומר ניגוד)

ערכי מעבדה תקינים ותפקוד תקין של מערכות הגוף

תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 11/02/2019
שם המחקר: E7080-G000-307
מספר הלסינקי: 0477-14-RMC
חוקר ראשי: ד"ר ויקטוריה ניימן
המחלה הנחקרת: קרצינומה מתקדמת של תאי הכליה, ללא טיפול קודם
שם המחקר: E7080-G000-307
תיאור קצר: מחקר שלב 3, רב-מרכזי, בהקצאה אקראית, גלוי-תווית, להשוואת היעילות והבטיחות של טיפול המשלב לנבטיניב עם אברולימוס או פמברוליזומאב, לעומת סוניטיניב בלבד, כטיפול קו ראשון בקרב חולי קרצינומה מתקדמת של תאי הכליה
כותרת המחקר: A Multicenter, Open-label, Randomized, Phase 3 Trial to Compare the Efficacy and Safety of Lenvatinib in Combination With Everolimus or Pembrolizumab Versus Sunitinib Alone in First-Line Treatment of Subjects With Advanced Renal Cell Carcinoma.
תנאי קבלה עיקריים:

גברים ונשים בגיל 18 ומעלה

תיעוד היסטולוגי או ציטולוגי אבחנתי של קרצינומה של תאי כליה (RCC) עם רכיב של תאים בהירים לפחות נגע מדיד אחד

תפקודי כליות תקינים

לחץ דם מאוזן

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 05/02/2019
שם המחקר: MEDIOLA
מספר הלסינקי: 0027-16-RMC
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: גידולים מוצקים
שם המחקר: MEDIOLA
תיאור קצר: מחקר שלב I/II של MEDI4736 (נוגדן אנטי PD-L1) בשילוב עם אולפריב (מעכב PARP) במטופלים עם גידולים מוצקים מתקדמים.
כותרת המחקר: A Phase I/II Study of MEDI4736 (Anti-PD-L1 Antibody) in Combination with Olaparib (PARP inhibitor) in Patients with Advanced Solid Tumors
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 ומעלה

מאובחנים עם סרטן ריאות נשנה של תאים קטנים (SCLC),או סרטן שד שלילי לרצפטור לפקטור גדילה אפידרמלי אנושי HER2 עם מוטציה בגן BRCA או סרטן שחלות נשנה עם מוטציה בגן BRCA או סרטן קיבה נשנה

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378076
תאריך עדכון: 11/02/2019
שם המחקר: COMBAT
מספר הלסינקי: 0424-16-RMC
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: סרטן לבלב
שם המחקר: COMBAT
תיאור קצר: מחקר שלב 2 רב-מרכזי בתווית גלויה וזרוע יחידה להערכת הבטיחות והיעילות של טיפול משולב ב-BL-8040 ופמברוליזומאב (Pembrolizumab) במטופלים עם סרטן לבלב גרורתי
כותרת המחקר: A PHASE IIA, MULTICENTER, OPEN-LABEL, SINGLE ARM STUDY TO ASSESS THE SAFETY AND EFFICACY OF THE COMBINATION OF BL-8040 AND PEMBROLIZUMAB IN SUBJECTS WITH METASTATIC PANCREATIC CANCER, THE COMBAT STUDY
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 ומעלה

מאובחנים עם סרטן לבלב גרורתי

מחלה מדידיה

 נכונות לעבור ביופסיה של רקמת כבד

מצב תפקודי ECOG 0 או 1

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 11/02/2019
שם המחקר: Silenseed
מספר הלסינקי: 0580-18-RMC
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: סרטן לבלב
שם המחקר: Silenseed
תיאור קצר: מחקר פאזה 2, פרוספקטיבי, בהקצאה אקראית, מבוקר, רב מרכזי, רב לאומי, בתווית פתוחה, להערכת היעילות, הבטיחות, הסבילות והפרמקוקינטיקה של siG12D-LODER, בשילוב כימותרפיה (גמזר + אברקסן), לעומת כימותרפיה בלבד (גמזר + אברקסן), במטופלים עם סרטן לבלב מתקדם מקומית, שלא ניתן להסירו כירורגית.
כותרת המחקר: A Prospective, Multinational, Multi-Center, Phase 2, Randomized, Controlled, Open Label Study Evaluating the Efficacy, Safety, Tolerability and Pharmacokinetics of siG12D-LODER in the Treatment of Patients with Unresectable Locally Advanced Pancreatic Cancer when used in Conjunction with Standard Chemotherapy (Gemcitabine + nab-Paclitaxel) versus Chemotherapy (Gemcitabine + nab-Paclitaxel) alone.
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 ומעלה

סרטן לבלב מפושט מקומית בלתי נתיח (הוועדה המשותפת האמריקאית לסרטן (AJCC, שלב III), המוגדר כ-T4, N (כלשהו) ו- M0, על פי הסיווג הלאומי של גידולי סרטן TNM

מטופלים שעברו הקצאה לקבלת גמציטאבין + נאב-פקליטקסל כטיפול קו ראשון

מטופלים עם גידול מטרה הנגיש להחדרה תוך-גידולית באמצעות EUS (אולטראסאונד אנדוסקופי) כפי שנקבע על ידי רדיולוג/גסטרואנטרולוג

ביצוע EUSתוך-גידולי על פי הנחיות האגודה האמריקאית לאנדוסקופיה של מערכת העיכול (ASGE)

בעלי מצב תפקודי 1 לכל היותר בדירוג ECOG

נבדקים עם מחלה מדידה.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 11/02/2019
מציג תוצאות 43 - 48 מתוך 135