שם המחקר: B_FAST
מספר הלסינקי: 0781-17-RMC-C
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים (NSCLC) גרורתי, ללא טיפול קודם
שם המחקר: B_FAST
תיאור קצר: מחקר שלב 2/3 רב-מרכזי, גלובלי, גלוי-תווית, להערכת היעילות והבטיחות של טיפולים מכווננים (ממוקדי מטרה או אימונותרפיות) בודדים או משולבים, בקרב חולי סרטן ריאה מתקדם או גרורתי ובלתי נתיח מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC), המבטא מוטציות סומטיות הניתנות לטיפול והמזוהות בדם בבדיקות ריצוף הדור הבא (NGS) ו-ctDNA (ביופסיה נוזלית).
כותרת המחקר: A Phase 2/3 Multicenter Study Evaluating the Efficacy and Safety of Multiple Targeted Therapies as Treatments for Patients With Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Harboring Actionable Somatic Mutations Detected in Blood (B-FAST: Blood-First Assay Screening Trial)
תנאי קבלה עיקריים:

גברים ונשים בגיל 18 ומעלה

תיעוד אבחנתי של סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) מתקדם בשלב IIIb בלתי נתיח וכי לא ניתן לטפל בו באמצעות טיפול כימוקרינתי משולב, או גרורתי בשלב IV

מחלה מדידה

תפקוד איברים תקין

תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 05/02/2019
שם המחקר: Tagrisso-brain-mets
מספר הלסינקי: 0785-15-RMC
חוקר ראשי: ד"ר עפר רתם
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים (NSCLC) עם גרורות מוחיות אסימפטומטיות
שם המחקר: Tagrisso-brain-mets
תיאור קצר: TAGRISSO והשפעתו על הגרורות המוחיות במטופלים עם סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים
כותרת המחקר: A Pilot, Phase 2 Study Assessing Intracranial Activity of AZD9291 (TAGRISSO) in Advanced EGFRm NSCLC Patients With Asymptomatic Brain Metastases
תנאי קבלה עיקריים:

גברים ונשים בגיל 18 ומעלה

סרטן ריאות מסוג NSCLC עם גרורות מוחיות אסימפטומטיות

מחלה מדידה לפי קריטריוני mRECIST.

נגע מוחי אחד לפחות למעקב

ECOG 0-2

מוטציית עמידות ל EGFR-TKI

תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 04/02/2019
שם המחקר: M16-298
מספר הלסינקי: 0220-17-RMC
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות מפושט מסוג תאים קטנים (SCLC) לאחר השלמת טיפול ראשון
שם המחקר: M16-298
תיאור קצר: מחקר שלב 3 אקראי, כפול-תווית, מבוקר-פלצבו, בינ"ל ורב-מרכזי, להערכת היעילות של הטיפול ברובלפיטוזומאב טזירין כטיפול משמר לאחר כימותרפיה מבוססת פלטינום כטיפול קו-ראשון בקרב חולי סרטן ריאה מסוג תאים קטנים (SCLC) בשלב מחלה מפושט
כותרת המחקר: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 3 Study of Rovalpituzumab Tesirine as Maintenance Therapy Following First-Line Platinum-Based Chemotherapy in Subjects With Extensive Stage Small Cell Lung Cancer
תנאי קבלה עיקריים:

גברים ונשים בגיל 18 ומעלה

סרטן ריאות מפושט מסוג תאים קטנים (SCLC) לאחר תגובה קלינית מתמשכת בטיפול קו ראשון בכימותרפיה מבוססת פלטינום (ציספלטין/קרבופלטין בשילוב עם אטופוסיד/אירינוטקן).

יוכלו להתקבל למחקר חולים עם גרורות במערכת העצבים המרכזית (CNS) שקיבלו טיפול מקומי ויציגו תיעוד למחלה יציבה או משתפרת ב-CNS

עברו בין 3 ל-9 שבועות מזמן קבלת מחזור הטיפול האחרון בכימותרפיה מבוססת פלטינום והחלוקה האקראית למחקר (רנדומיזציה)

זמינות של דגימת גידול לצרכי הערכת ביטוי של DLL3

תפקודי איברים תקינים

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 05/02/2019
שם המחקר: CACZ885T2301
מספר הלסינקי: 0119-18-RMC-C
חוקר ראשי: ד"ר עפר רתם
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות של תאים לא קטנים (NSCLC) בשלבים IIIA - II  ו- IIIB (אדג'ובנטי)
שם המחקר: CACZ885T2301
תיאור קצר: ניסוי כפול-סמיות רב-מרכזי בשלב 3, בחלוקת משתתפים אקראית בבקרת אינבו, להערכת היעילות והבטיחות של קאנאקינומאב בהשוואה לאינבו כטיפול אדג'ובנטי עבור בוגרים עם סרטן ריאות של תאים לא קטנים (NSCLC) בשלבים II – IIIA ו-IIIB (T > 5 ס"מ, 2N) לפי גרסה 8 של הנחיות AJCC / UICC לאחר הסרה ניתוחית מלאה (R0)
כותרת המחקר: A phase III, multicenter, randomized, double blind, placebocontrolled study evaluating the efficacy and safety of canakinumab versus placebo as adjuvant therapy in adult subjects with stages AJCC/UICC v. 8 II-IIIA and IIIB (T>5cm N2) completely resected (R0) non-small cell lung cancer (NSCLC)
תנאי קבלה עיקריים:

נשים וגברים בגיל 18 ומעלה

מתנדבים לאחר הסרה ניתוחית מלאה של NSCLC (R0) בשלב IIA לפי גרסה 8 של הנחיות AJCC או UICC, וללא מעורבות בלוטות (N0).

אם לא ניתן טיפול כימי אדג'ובנטי, ההקצאה האקראית לטיפול הניסוי חייבת להיעשות תוך 70 ימים לאחר ההסרה ניתוחית המלאה של ה-NSCLC

מתנדבים לאחר הסרה ניתוחית מלאה של NSCLC (R0) בשלבים IIA, IIB, IIIA או IIIB (T > 5 סundefinedמ, N2), שקבלו טיפול כימי ללא טיפול באמצעות הקרנות, יש להקצות אקראית לטיפול תוך 182 ימים לאחר ההסרה הניתוחית המלאה של ה-NSCLC

מתנדבים לאחר הסרה ניתוחית מלאה של NSCLC (R0) בשלב IIIA N2 (T קטן או שווה ל- 5) או בשלב IIIB (T גדול מ- 5 N2) שקבלו טיפול באמצעות הקרנות ביחד עם טיפול כימי, יש לשבץ אקראית לטיפול תוך 259 ימים לאחר ההסרה הניתוחית המלאה של ה-NSCLC

מכל המתנדבים עם NSCLC בשלבים II עד IIIA ובשלב IIIB (T גדול מ- 5 N2) לפי גרסה 8 של הנחיות AJCC או UICC יידרשו 4 מחזורי טיפול כימי אדג'ובנטי בני 21 או 28 ימים, לפי ההנחיות המקומיות/לאומיות

תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 11/02/2019
שם המחקר: JPCF
מספר הלסינקי: 0230-17-RMC-C
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: סרטן שד בשלב מוקדם, בסיכון גבוה, חיובי בבלוטות לימפה, מסוג חיובי לקולטני הורמון ושלילי לקולטן מסוג Human Epidermal Receptor 2
שם המחקר: JPCF
תיאור קצר: מחקר שלב 3, אקראי גלוי תווית, של אבמסיקליב בשילוב עם טיפול אנדוקריני אדג'ובנטי מקובל, לעומת טיפול אנדוקריני אדג'ובנטי מקובל בלבד, במטופלים עם סרטן שד בסיכון גבוה, חיובי בבלוטות לימפה, בשלב מוקדם, מסוג חיובי לקולטני הורמון ושלילי לקולטן מסוג Human Epidermal Receptor 2
כותרת המחקר: A Randomized, Open-Label, Phase 3 Study of Abemaciclib Combined With Standard Adjuvant Endocrine Therapy Versus Standard Adjuvant Endocrine Therapy Alone in Patients With High Risk, Node Positive, Early Stage, Hormone Receptor Positive, Human Epidermal Receptor 2 Negative, Breast Cancer
תנאי קבלה עיקריים:

נשים או גברים בגיל 18 ומעלה

אבחון מאושר של סרטן שד פולשני בשלב מוקדם, אחרי ניתוח להסרה, מסוג HR+, -HER2 בלי ראיות לגרורות מרוחקות לאחר טיפול כירורגי מיטבי לממאירות הקיימת

תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378076
תאריך עדכון: 04/02/2019
שם המחקר: MO39196
מספר הלסינקי: 0174-17-RMC
חוקר ראשי: פרופ' רינת ירושלמי
המחלה הנחקרת: סרטן שד גרורתי השלילי לשלושת הסמנים (triple-negative)
שם המחקר: MO39196
תיאור קצר: מחקר שלב 3, אקראי, רב מרכזי, כפול סמיות, מבוקר פלצבו להערכת אטזוליזומאב (ATEZOLIZUMAB) (נוגדן נגד PD-L1) בשילוב פקליטקסל (PACLITAXEL) לעומת פלצבו בשילוב פקליטקסל בחולות סרטן שד שלילי לשלושת הקולטנים (TRIPLE NEGATIVE) מתקדם מקומית שאינו נתיח או גרורתי שלא טופל
כותרת המחקר: A Phase 3, Multicenter, Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Atezolizumab (Anti-Pd-L1 Antibody) in Combination With Paclitaxel Compared With Placebo With Paclitaxel for Patients With Previously Untreated Inoperable Locally Advanced or Metastatic Triple Negative Breast Cancer
תנאי קבלה עיקריים:

נשים או גברים בגיל 18 ומעלה.

מטופלים עם TNBC מקומי מתקדם או גרורתי, מתועד ע"י בדיקה היסטולוגית מרכזית.

מתאימים למתן טקסן כתכשיר יחיד.

ללא טיפול קודם באמצעות כימותרפיה או טיפול סיסטמי ממוקד (לרבות טיפול אנדוקריני) ב-TNBC מקומי מתקדם שאינו ניתן להסרה כירורגית או גרורתי.

טיפול קרינה קודם בשל מחלה גרורתית מותר טיפול קודם באמצעות כימותרפיה בסרטן שד בשלב מוקדם מותר אם הושלם לפני יותר מ 12 חודשים טרם הרנדומיזציה.

זמינות של בלוק גידול שנאסף עד 3 חודשים טרם הרנדומיזציה.

סטטוס תפקודי לפי ECOG 0 או 1

תוחלת חיים 12 שבועות ויותר.

מחלה הניתנת למדידה על פי הגדרת RECIST v1.1.

תפקוד המטולוגי ותפקוד אברי מטרה הולמים.

תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378076
תאריך עדכון: 04/02/2019
מציג תוצאות 25 - 30 מתוך 126