שם המחקר: MK3475-789
מספר הלסינקי: 0406-18-RMC
חוקר ראשי: ד"ר עפר רתם
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים NSCLC
שם המחקר: MK3475-789
תיאור קצר: מחקר שלב III אקראי, כפול סמיות, של טיפול בפמטרקסד + כימותרפיה המבוססת על פלטינום, עם או בלי פמברוליזומאב MK-3475 במשתתפים עם גידולים בעלי מוטציה ב EGFR העמידים ל- TKI של סרטן ריאות גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים NSCLC ממקור שאינו תאי קשקשKEYNOTE-789))
כותרת המחקר: A Randomized, Double-Blind, Phase 3 Study of Pemetrexed + Platinum Chemotherapy with or without Pembrolizumab (MK-3475) in TKI-resistant EGFR-mutated Tumors in Metastatic Non-squamous Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) Participants (KEYNOTE-789)
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 ומעלה;

מטופלים עם סרטן ריאות גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים ממקור שאינו תאי קשקש, החיובי למוטציה בקולטן לגורם גדילה אפידרמלי EGFR

עברו טיפול קודם באמצעות מעכבי טירוזין קינאז TKI נגד EGFR אך הטיפול נכשל

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 11/02/2019
שם המחקר: CA209-8M4
מספר הלסינקי: 0571-18-RMC
חוקר ראשי: פרופ' ברוך ברנר
המחלה הנחקרת: סרטן רקטום מקומי מתקדם
שם המחקר: CA209-8M4
תיאור קצר: מחקר פאזה 2, בתווית פתוחה, להערכת הוספת ניבולומאב (Nivolumab) בשילוב אוקסליפלטין (Oxaliplatin) עם פלואורופירימידין (Fluoropyrimidine) לטיפול כימוקרינתי טרום ניתוחי בחולי סרטן רקטום מקומי מתקדם.
כותרת המחקר: Phase II trial to evaluate the addition of nivolumab to neoadjuvant chemoradiation with FOLFOX for locally advanced rectal cancer
תנאי קבלה עיקריים:

גברים ונשים בגילאי 18 שנים  ומעלה;

 חולה עם גידול ראשוני הניתן לניתוח מסוג אדנוקרצינומה של הרקטום, כפי שנקבע בהיסטולוגיה, בשלבים II או III.;

ללא טיפול רדיותרפי קודם באזור האגן.;

ללא טיפול קודם לסרטן הרקטום: כימותרפיה, רדיותרפיה או ניתוח.;

יכולת לקבל תרופות באופן פומי.;

במטופלים פוריים הסכמה לשימוש באמצעי מניעה נאותים על מנת להימנע מהבאת ילדים לעולם משלב הסינון ועד לתום תקופת הטיפול.;

תנאי קבלה מפורטים ותנאי אי קבלה יימסרו ע''י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 04/04/2019
שם המחקר: MK3475-689
מספר הלסינקי: 0668-17-RMC
חוקר ראשי: פרופ' אהרון פופובצר
המחלה הנחקרת: סרטן הראש והצוואר של תאי קשקש, מתקדם מקומית, בשלב III-IVA, המתאים לכריתה בניתוח
שם המחקר: MK3475-689
תיאור קצר: מחקר שלב III, אקראי גלוי תווית להערכת השימוש בפמברוליזומאב כטיפול נאו אדג'ובנטי ובשילוב עם הטיפול המקובל כטיפול אדג'ובנטי לסרטן הראש והצוואר של תאי קשקש, מתקדם מקומית, בשלב III–IVA (LA HNSCC), המתאים לכריתה בניתוח
כותרת המחקר: A Phase III, Randomized, Open-label Study to Evaluate Pembrolizumab as Neoadjuvant Therapy and in Combination With Standard of Care as Adjuvant Therapy for Stage III-IVA Resectable Locoregionally Advanced Head and Neck Squamous Cell carcinoma (LA HNSCC)
תנאי קבלה עיקריים:

גברים ונשים בגילאי 18 שנים  ומעלה;

קיימת אבחנה חדשה (מאושרת היסטולוגית) של קרצינומה של תאי קשקש, נתיחה ולא גרורתית בהתאם לקריטריונים המוגדרים בפרוטוקול המחקר (יש לברר מול החוקר);

להיות מועמד/ת מתאים לניתוח בהתאם להחלטת החוקר ולטיפול המקובל;

להיות בעל/ת מחלה מדידה בהדמיה (CT או MRI) בהתאם למוגדר בפרוטוקול המחקר;

 יש לספק דגימות גידול כמוגדר בפרוטוקול המחקר לבדיקות במעבדה המרכזית;

תוצאות מבדיקה (מקומית) של HPV לסרטן בלוע הפומי, המוגדרת כבדיקת אימונוהיסטוכימיה (IHC) ל-p16 באמצעות בדיקת CINtec ובהתאם למוגדר בפרוטוקול המחקר;

 להיות בעל/ת רמת תפקוד יומיומי 1 או 0 לפי סולם הערכה בינלאומי (ECOG);

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 04/04/2019
שם המחקר: MK7902-007
מספר הלסינקי: 0780-18-RMC
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) גרורתי שלא טופל בעבר
שם המחקר: MK7902-007
תיאור קצר: ניסוי שלב 3 אקראי, כפול סמיות, על השימוש בפמברוליזומאב (MK-3475) עם או בלי לנבטיניב (E7080/MK-7902) לטיפול במשתתפים עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) גרורתי שלא טופל בעבר, ששיעור התאים המבטאים PD-L1 בגידול שלהם (tumor proportion score; או ניקוד TPS) הוא 1% או יותר (LEAP-007).
כותרת המחקר: A Phase 3, randomized, double-blind trial of pembrolizumab (MK-3475) with or without lenvatinib (E7080/MK-7902) in participants with treatment-naïve, metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) whose tumors have a tumor proportion score (TPS) greater than or equal to 1% (LEAP-007)
תנאי קבלה עיקריים:

גברים ונשים בגילאי 18 שנים  ומעלה;

בעלי אבחון סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים NSCLC שאומת בבדיקה היסטולוגית או ציטולוגית, בדרגה IV;

מטופלים שאינם מתאימים לטיפולים נגד EGFR, ALK או ROS1 בתור הטיפול העיקרי (תיעוד של היעדר מוטציות המפעילות EGFR [לדוגמה DEL19 או L858R], וגם תיעוד היעדר של ארגון מחדש של הגנים ל-ALK ול-ROS1 או נוכחות מוטציה ב-Kirsten rat sarcoma [K-ras]);

מטופלים הסובלים ממחלה הניתנת למדידה בהתאם לקריטריונים RECIST 1.1 ;

 רקמת גידול ובה ביטוי PD-L1 בתוך 1% או יותר מתאי הגידול (TPS 1% או יותר);

ECOG 0 או 1;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 04/04/2019
שם המחקר: CT 4006
מספר הלסינקי: 0236-18-RMC
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: אדנוקרצינומה מקומית מתקדמת הניתנת להערכה ו/או אדנוקרצינומה גרורתית של הלבלב אשר הטיפול בהם עם FOLFIRINOX נכשל
שם המחקר: CT 4006
תיאור קצר: ניסוי אקראי ומבוקר, בתווית פתוחה, הניתן להתאמה, שלב 3 להערכת בטיחות ויעילות של EndoTAG-1 בשילוב גמציטבין לעומת גמציטבין בלבד בקרב מטופלים עם אדנוקרצינומה מקומית מתקדמת הניתנת להערכה ו/או אדנוקרצינומה גרורתית של הלבלב אשר הטיפול בהם עם FOLFIRINOX נכשל
כותרת המחקר: A Randomized Controlled, Open label, Adaptive Phase-3 Trial to Evaluate Safety and Efficacy of EndoTAG-1 Plus Gemcitabine versus Gemcitabine alone in Patients with Measurable Locally Advanced and/or Metastatic Adenocarcinoma of the Pancreas Failed on FOLFIRINOX Treatment
תנאי קבלה עיקריים:

גיל 18 שנים ומעלה;

 אדנוקרצינומה של הלבלב מאושרת היסטולוגית או ציטולוגית;

 מחלה גרורתית או מקומית מתקדמת שנחשבת למחלה שאינה ניתנת לכריתה;

מחלה הניתנת להערכה\מדידה בהתאם ל-RECIST v.1.1;

התפתחות מחלה מתועדת עם FOLFIRINOX של הקו הראשון; בדיקת היריון שלילית;

 ECOG  0 או 1;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 27/03/2019
שם המחקר: (THOR)BLC3001
מספר הלסינקי: 0242-18-RMC
חוקר ראשי: ד"ר אלי רוזנבאום
המחלה הנחקרת: סרטן מתקדם בשלפוחית השתן וסטיות נבחרות בגן FGFR
שם המחקר: (THOR)BLC3001
תיאור קצר: מחקר שלב 3 להשוואה של ארדפיטיניב (Erdafitinib) לווינפלונין (Vinflunine) או דוסטאקסל (Docetaxel) או פמברוליזומאב (Pembrolizumab) בנבדקים עם סרטן מתקדם באורותליום וסטיות נבחרות בגן FGFR
כותרת המחקר: A Phase 3 Study of Erdafitinib Compared With Vinflunine or Docetaxel or Pembrolizumab in Subjects with Advanced Urothelial Cancer and Selected FGFR Gene Aberrations
תנאי קבלה עיקריים:

בני 18 ומעלה ;

 הוכחה היסטולוגית לקיומה של קרצינומת תאי המעבר של שלפוחית השתן. רכיבים משניים (בסך הכול מתחת ל-50%) של היסטולוגיה משתנה, כגון התמיינות של הבלוטות או של תאי הקשקש, או התפתחות לפנוטיפים אגרסיביים יותר כמו סרקומטואיד או שינוי מיקרופפילרי, הינם מקובלים;

מחלה בשלב 4 (סרטן גרורתי או לא ניתן לכריתה בניתוח, cT4b, N+, או M+);

התקדמות מחלה מתועדת, המוגדרת ככל התקדמות שדורשת שינוי בטיפול, טרם ההקצאה האקראית.;

 רק קו קודם אחד של טיפול מערכתי שניתן עבור סרטן גרורתי באורותליום. נבדקים שקיבלו כימותרפיה ניאואדג'ובנטית או נלווית והציגו התקדמות מחלה בתוך תקופה בת 12 חודשים מהמנה האחרונה, נחשבים כמי שקיבלו כימותרפיה מערכתית במסגרת מחלה גרורתית.;

 תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 27/03/2019
מציג תוצאות 19 - 24 מתוך 135