מענקי נסיעה לארה"ב באמצעות הקרן הדו-לאומית למדע + מלגת צוקרמן להשתלמות בתר-דוקטורית בארה"ב 2020/21

שלום רב,

 

מצ"ב 2 קולות קוראים למענקי מחקר , שימו לב למועדי ההגשה :

 

  1. מצ"ב מידע על מענקי נסיעה לארה"ב לדוקטורנטים, המוצעים ע"י הקרן הדו-לאומית למדע ארה"ב-ישראל (BSF).

מועד ההגשה הפנימי שנקבע על ידי האוניברסיטה הוא 24.10.2019. מועד הגשה זה הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת תל-אביב.

 

  1. מצ"ב מידע על מלגות קרן צוקרמן להשתלמות בתר-דוקטורית בארה"ב בשנת הלימודים 2020/21:

         את כל המסמכים הנדרשים מתבקשים המועמדים לשלוח במייל galite@tauex.tau.ac.il ובנייר עד 12.3.20.

 

  • מידע על מענקי מחקר וקולות קוראים יפורסם באתר רשות המחקר.

בברכה,

 

 

 

דינה רם

מנהלת לשכת סגן מנהל מ.ר. רבין

ורכזת רשות המחקר רבין


טל': 03-9376014 פקס: 03-9376029  | dinaram@clalit.org.il
הנהלה - מרכז רפואי רבין – בי"ח בילינסון