מחקר משותף עם מחוז דן-פ"ת

שלום רב,

 

בשעה טובה ומוצלחת מתכוננים לפתוח לפעילות את "חדר המחקר" המשותף למחוז דן –פ"ת, מרכז המחקר הקופתי ובית החולים-רשות המחקר.

חדר המחקר יאפשר לרופאי בית החולים לראות ולהשתמש בנתוני המחוז ללא חסמים מהמרכז.

בחדר המחקר יהיו אנשי איסוף ועיבוד נתונים, אפידמיולוגים, אנשי מיחשוב.

את חדר המחקר תלווה וועדה מדעית שתעריך את בקשות המחקר שיוגשו ותתדעף אותן.

 

מבקש ליידע אתכם וכן להגיש בקשות לרשות המחקר – שירי קושניר, שרלבנטית ליכולות ויעדי חדר המחקר.

 

תודה

בעז

 

 

 

ד"ר בעז תדמור

יו"ר רשות המחקר

מרכז רפואי רבין  


טל': 03-9376014 פקס: 03-9376029  | BoazT@clalit.org.il
הנהלה - מרכז רפואי רבין – בי"ח בילינסון