קול קורא להגשת הצעות מחקר במסגרת שיתוף הפעולה עם איטליה לשנת 2020


cid:image004.png@01D2BCDE.84B287E0

 

שלום רב,

 

הריני להביא לידיעתכם כי משרד המדע והטכנולוגיה פרסם קול קורא להגשת הצעות מחקר במסגרת שיתוף הפעולה עם איטליה לשנת 2020.

 

 

Ninth Call for Proposals on Scientific and Technological Cooperation

between Italy and Israel

 

A. AREAS OF COOPERATION

Within the framework of the Agreement on Industrial, Scientific and Technological Cooperation between Italy and Israel (hereinafter called the "Agreement”) and in particular under the Sub-Committee for the implementation of the academic cooperation, the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (referred to hereafter as "MFAIC”), the Directorate General for Cultural and Economic Promotion and Innovation for the Italian side and the Israeli Ministry of Science and Technology (referred to hereafter as "MOST”) – referred to hereafter as "the Parties” – are providing financial support for joint Italian-Israeli research projects carried out jointly by scientists from both countries. Italian-Israeli research teams are hereby invited to submit joint research proposals in the following areas:

 

1.       Targeted drug delivery - The aim of targeted drug delivery is to generate pharmacologically effective drug concentration at the site of disease while keeping a very low/minimal drug concentration in other sites that are not involved with the disease. The goal is to prolong, localize, target and have a selective drug interaction with the diseased cell/organ/tissue. This would be achieved by specific delivery to anatomical area or cell/organ/tissue or ideally and exclusively to specific cells that are the focus of the disease to be treated.

2.      Green chemistry and development of novel environment friendly materials

Novel environment friendly materials - Development of novel environment friendly materials that are significantly less harmful for the environment than existing materials for their whole life cycle. Examples: degradable polymers, alternative/green pesticides, materials for green electronic, etc.

Green chemistry - Green chemistry is dealing with the design and development of sustainable products and processes that significantly minimize or eliminate the use or generation of hazardous/toxic/nonrenewable substances that harm the environment. In addition, the use of green chemistry saves resources for the separation of products and byproducts and treatment of the byproducts.

מועד אחרון להגשת ההצעות:

ההצעות תגענה אל המשרד באמצעות הדואר האלקטרוני, לא יאוחר מתאריך 28.10.2019 עד השעה 15:00 לכתובת: italy@most.gov.il

 

הערה: יובהר כי נכון למועד פרסום קול קורא זה לא קיים תקציב לביצוע ההתקשרות לביצוע הפעילות. ההתקשרות מותנת בקיום תקציב ייעודי מתאים בתקנה הרלוונטית. לא תבוצע כל פעילות בעניין הנ"ל לפני חתימה על הסכם התקשרות עם המשרד ע"י מורשה החתימה.

 

אודה לכם באם תפיצו מידע זה בין הגורמים הרלוונטיים במוסדכם.

 

ב ב ר כ ה ,

 

מאירה בנימין

 

 

 

Meira Binyamin
Head of Scientific Assistance

Israel, Ministry of Science & Technology

מאירה בנימין

ראש ענף סיוע מדעי

משרד המדע והטכנולוגיה

Office:

+972 (2) 5411170/173/800/829

Fax: +972 (2) 5412534

עבודה:

02-5411170/173/800/829

פקס: 02-5412534

www.most.gov.il
Meira@most.gov.il

Address:

Kiryat Begin-Government Offices,

Hakirya Hamizrahit

Clermont Ganneau St.3

Building 3, 3rd floor,

room 309, P.O.Box 49100

Jerusalem 9149002, Israel

כתובת:

קרית בגין – קרית הממשלה (המזרחית),

רח' קלרמון גאנו 3,

בניין ג', קומה 3,

חדר 309, ת"ד 49100,

ירושלים 0291490, ישראל