קול קורא- דליה גרידינגר ז"ל למלחמה בסרטן

קרן דליה גרידינגר מסייעת במימון מחקרים חדשים של חוקרים צעירים הנמצאים בתחילת

דרכם המדעית.

פרטים לגבי הגשת הצעות המחקר בדף המצורף.

הצעות יש לשלוח בדואר עד 31 במרץ 2019 לפי הכתובת הרשומה בראש הדף.