הכנס ההמטולוגי 2019- תוכנית מדעית ,אתר מידע ורישום

cid:image002.png@01D47B24.8526AB10