הודעה על פתיחת מחזור ההגשות תש"פ

שלום רב,

 

אנו שמחים להודיע על פתיחת מחזור ההגשות תש"פ.

לפרטים מלאים ולשינויים העיקריים אנא ראו המסמך המצורף.

מערכת הגשת הבקשות שודרגה (פירוט במסמך המצורף) לשאלות, הבהרות או תקלות יש לפנות בדוא"ל: webmaster@isf.org.il

 

הטפסים וההנחיות מעודכנים במערכת ISF online ובאתר הקרן.

 

להזכירכם, יש להקפיד על תהליך ההגשה: ההגשה תהיה אך ורק באמצעות מערכת ISF online. לשם כך על החוקרים לבצע אימות פרטים ולבחור סיסמא.

 

אימות הפרטים אינו הרשמה להגשת בקשה.

 

חלה הפרדה בין המועד האחרון להרשמה לבין המועד האחרון להגשת בקשות לקרן.

המועד האחרון להגשה לקרן מתייחס למועד שבו הושלמה ההגשה במלואה ובכלל זה, אישור רשות המחקר.

 

לא יתקבלו בקשות שלא אושרו ע"י רשות המחקר של המוסד המגיש עד למועד ההגשה האחרון.

 

מועדי ההרשמה והגשה נקבעו לשעה 13:00 בצהריים.

 

לתכניות שת"פ עם חו"ל (סין, הודו, קנדה, סינגפור) וכן לתכנית למחקר משותף עם מכון ברוד והתכנית לרפואה ממוקדת אישית יפורסמו הודעות נפרדות עם פתיחת ההגשות לתכניות אלה.

 

יש לקרוא בעיון את ההנחיות להגשה טרם ביצוע ההרשמה להגשת בקשה ולפעול על פיהן.

 

תודה על שיתוף הפעולה.

 

אנו מאחלים לכם שנה טובה,

צוות הקרן