קול קורא להגשת קדם הצעות מחקר לשנת 2019 בתחום: ניסויים קליניים בחומרים ללא הגנה פטנטית

cid:image004.png@01D2BCDE.84B287E0

שלום רב,

 

הריני להביא לידיעתכם כי משרד המדע והטכנולוגיה פרסם קול קורא להגשת קדם הצעות מחקר לשנת 2019 בתחום: ניסויים קליניים בחומרים ללא הגנה פטנטית

 

מועד אחרון להגשת קדם-ההצעות:

פרק הזמן להגשת קדם-ההצעות על ידי החוקרים באמצעות המערכת המקוונת אל מרכז הפעילות ברשות המחקר הינו מיום פרסום הקול הקורא ועד ליום חמישי, כא' כסלו תשע"ט, 29.11.2018 עד השעה 23:59.

 

המועד האחרון להגשת קדם-ההצעות על ידי המוסדותהינו לא יאוחר יום חמישי כח' כסלו תשע"ט 6.12.2018 עד השעה 23:59 (להלן – המועד הקובע). זהו המועד בו נדרשים המוסדותלהגיש את קדם-ההצעות למשרד באמצעות המערכת המקוונת באופן סופי.


לתשומת ליבכם, בלשונית נתוני המחקר, לאחר בחירת השנה, הקול הקורא והתחום, יש לסמן את סוג הבקשה – קדם-הצעה. כמו כן, יש להזין את כל החוקרים השותפים להצעה.

 

אודה לכם אם תפיצו מידע זה בין הגורמים הרלוונטיים במוסדכם.

 

ב ב ר כ ה ,

 

מאירה בנימין

 

 

Meira Binyamin
Head of Scientific Assistance

Israel, Ministry of Science & Technology

cid:image001.png@01D445C3.B4C64920

מאירה בנימין

ראש ענף סיוע מדעי

משרד המדע והטכנולוגיה

Office:

+972 (2) 5411170/173/800/829        

Fax: +972 (2) 5823030

עבודה:

02-5411170/173/800/829

פקס: 02-5823030        

www.most.gov.il
Meira@most.gov.il

Address:

Kiryat Begin-Government Offices,

Hakirya Hamizrahit

Clermont Ganneau St.3

Building 3, 3rd floor,

room 309, P.O.Box 49100

Jerusalem 9149002, Israel

כתובת:

קרית בגין – קרית הממשלה (המזרחית),

רח' קלרמון גאנו 3,

בניין ג', קומה 3,

חדר 309, ת"ד 49100,

ירושלים 0291490, ישראל