קול קורא להגשת בקשות למענקי מחקר בשיתוף קרנות באגף האפוטרופוס הכללי בנושאים סרטן ומחלות עיניים לשנת 2018

א ל :      מנהלי בתי חולים/רשויות מחקר

 

שלום רב,

 

לשכת המדען הראשי במשרד הבריאות, בשיתוף קרנות המתנהלות באגף האפוטרופוס הכללי, מודיעה על פרסום קול קורא להגשת בקשות למענקי מחקר בנושאים סרטן ומחלות עיניים לשנת 2018.

אנא ראו את מכתבה של ד"ר עירית אלון המצורף לדיוור זה.

 

תתקבלנה לשיפוט והערכה בקשות למימון מחקרים חדשניים בעלי פוטנציאל יישומי, המתייחסים להבנת האטיולוגיה, האפידמיולוגיה, המהלך ודרכי המניעה והטיפול ב:

 

1. סרטן הלבלב - קרן ד"ר מריה רוסי אסכולי וקרן וינקסלבאום מארי ונטי

2. אבחון סרטן אצל ילדים - קרן ד"ר מריה רוסי אסכולי וקרן וינקסלבאום מארי ונטי

3. מחלותעיניים קרן זולטן קופל

 

רק בקשות אשר תוגשנה על פי הכללים, תועברנה לשיפוט הוועדה המקצועית המדעית ותומלצנה בפני נאמני הקרנות והאפוטרופוסה הכללית לשם מתן החלטתם.

הצעות המחקר תוגשנה אך ורק בתבנית המיועדת לכך ובטופס האלקטרוני

 

מצ"ב הנחיות ההגשה לקול הקורא, תבנית הגשת הצעת המחקר והקול קורא עצמו.

קבצים מצורפים:

קול קורא אסכולי

הנחיות להגשת בקשות מחקר אסכולי 2018

טופס להגשת הצעת מחקר מונגש

 

התאריך האחרון להגשת ההצעות הינו יום ב'  ה- 30.04.2018 בשעה 17:00.

 

בברכת מחקר פורה,

 

ד'ר עירית אלון  

מ"מ מנהלת המחלקה למחקר רפואי

טל: 02-5082167   |   פקס:

נייד: 052-3609727

IRIT.ALLON@MOH.GOV.IL