הצעות למענק מחקר של המדען הראשי של משרד הבריאות

שלום,

נא להעביר לכל פורום רופאים וחוקרים.

קיימים מענקים של המדען הראשי של משרד הבריאות למחקרים תרגומיים עד 500,000 ₪ מחולקים לשנתיים.

כל רשות מחקר יכולה להגיש עד 5 מחקרים.

יש לעשות תעדוף מוסדי.

מבקש מכל מי שמתכוון להגיש, להעביר ההצעה לפרופ' אילן זיו שירכז מטעם רשות המחקר תעדוף זה ברמה המוסדית.

לפרטים נוספים יש להיכנס לאתר האינטרנט של המדען הראשי במשרד הבריאות.

בברכה

בעז