קול קורא לפרס סנטה פולקס לשנת 2021- Senta Foulkes Research Prize : האקדמיה הלאומית למדעים

שלום רב ,

 

מצורף בזאת הקול הקורא לפרס סנטה פולקס  (Senta Foulkes)לשנת 2021.

 

אני שמחה להודיעכם כי בשנת 2021 יוענק פרס המחקר ע"ש סנטה פולקס לאחד/ת מבוגרי/ות מלגת קרן פולקס בישראל.

     המענק הוא בסכום של עד 2,500£ (לירות שטרלינג) והוא יוענק לזוכה ישירות ע"י משפחת פולקס.

     עדיפות תינתן לרופאים שנשארו מעורבים בפעילות קלינית. על המועמדים להיות לפחות 3 שנים לאחר אישור תואר ה- PhD  וה- MD (המאוחר מביניהם) בעת הגשת המועמדות.

מצורפים בזאת המסמכים הבאים:

1.     קול קורא למענק סנטה פולקס 2021 (עברית)

2.      הנחיות להגשת מועמדות  (אנגלית)

 

המועד האחרון להגשת בקשות למלגות הוא:  15במרס 2021.

 

אתמסמכי ההגשה נא להכין ע"פ ההנחיות ולהגישם ישירות במייל  אלד"ר יעלבן חיים,

רכזתהחטיבה למדעי הטבעומרכזת קרןמלגות פולקס בישראל,  לכתובת הדוא"ל: yaelb@academy.ac.il

 

מידע נוסף ופרטים על הפרס וקרן פולקס ניתן למצוא באתר האקדמיה בקישור בעברית ובקישור באנגלית

 

נודה להפצת הקול הקורא לגורמים הרלוונטיים במוסדכם ולבוגרים שזכו בעבר במלגת פולקס.

 

בברכה ותודה ,

יעל בן חיים

 

ד"ר יעל בן חיים

 

רכזת החטיבה למדעי הטבע

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

כיכר אלברט איינשטיין, רחוב ז'בוטינסקי 43, ת"ד 4040, ירושלים 9104001

טלפון: 02-5676220  נייד: 054-4356050

דואר אלקטרוני: yaelb@academy.ac.il

 

Academy Logo