קול קורא להגשת הצעות מחקר במסגרת שיתוף פעולה ישראל-טיוואן לשנת 2022

 

cid:image004.png@01D2BCDE.84B287E0

 

שלום רב,

 

הריני להביא לידיעתכם כי משרד המדע והטכנולוגיה פרסם קול קורא להגשת הצעות מחקר במסגרת שיתוף פעולה ישראל-טיוואן לשנת 2022

 

TAIWAN-ISRAEL JOINT RESEARCH COOPERATION

Call for Project Proposals

2022-2023

 

A. AREAS OF COOPERATION

Within the framework of the Agreement between the Economic and Cultural Offices of Israel and Taiwan, the Taiwanese and Israeli research teams are hereby invited by the Israeli Ministry of Science and Technology ("MOST-IL") and the Ministry of Science and Technology of Taiwan ("MOST-TW") to submit joint research proposals in:

 

1.           Digital healthcare

2.      Aquaculture and Marine Biotechnology

מועד אחרון להגשת ההצעות:

1.      המועד האחרון להגשת הצעות על ידי החוקרים באמצעות המערכת המקוונת (קדמת המדע) אל מרכז הפעילות במוסד הוא יום שני, ה- 5.4.2021 עד השעה 15:00. לאחר מועד זה תיסגר המערכת בפני החוקרים ולא תהיה אפשרות עוד להגיש הצעות. לאחר הגשת ההצעה על ידי החוקר היא תעבור לאישור המוסד, אשר יוכל לערוך בה שינויים ותיקונים.

2.     המועד האחרון להגשת הצעות על ידי המוסדות יום שני, ה- 12.4.2021 עד השעה 15:00. (להלן – המועד הקובע). זהו המועד בו נדרשים המוסדותלאשר את ההצעות באמצעות המערכת המקוונת (קדמת המדע)  באופן סופי. הצעה אשר לא תאושר ותוגש במערכת המקוונת על ידי המוסד עד למועד זה – לא תידון.

 

הערה: נכון למועד פרסום קול קורא זה טרם אושר תקציב המדינה לשנת 2021 ולכן לא קיים תקציב לביצוע התקשרות נשוא קול קורא זה.

בהגשת הצעה לקול קורא זה מאשר המציע והמוסד כי הוא מודע לכך שבמידה ותקציב המדינה לא יאושר עד המועד האחרון להגשת ההצעות, יתעכב הליך הבדיקה שלהן בהתאם.

מצורפים הקול הקורא באנגלית

והנחיות להגשת הקול הקורא בעברית

לתשומת ליבכם, מידע זה לא פורסם באתר בשל רגישות הנושא.

 

אודה לכם אם תפיצו מידע זה בין הגורמים הרלוונטיים במוסדכם.

 

ב ב ר כ ה ,

 

מאירה בנימין

 

 

Meira Binyamin
Head of Scientific Assistance

Israel, Ministry of Science & Technology

מאירה בנימין

ראש ענף סיוע מדעי

משרד המדע והטכנולוגיה

Office:

+972 (2) 5411170/173/800/829        

Fax: +972 (2) 5412534

עבודה:

02-5411170/173/800/829

פקס: 02-5412534        

www.most.gov.il
Meira@most.gov.il