הבהרה בנוגע לסעיף מחשוב - הקרן הלאומית למדע

שלום רב,

 

בהמשך לבקשות רבות שקיבלנו לאפשר גמישות רבה יותר בסעיפי מחשוב, הוחלט להגדיל את החריגה המותרת בסעיפי המחשוב השונים ל- 50%. עם זאת, סך החריגה של כל סעיף המחשוב תוגבל ל-10%. מערכת הדיווח הכספי הותאמה לשינוי זה.

 

בברכה,

צוות הקרן