תהליך עבודה חדש ברשות המחקר

בשעה טובה נפתחה לנו תיבת מייל חדשה שכתובתה: RabinResearch@clalit.org.il

 

מצ"ב קובץ מעודכן ומסמך פניה לחוקרים שכתב פרופ' ליבוביץ'.