משרד הבריאות- הודעה על פתיחת מאגר קורונה למחקר

מצורף בזה המידע על תמנ"ע (תשתית לאומית למחקר על מחלת הקורונה)