קידום מחקרים בנושא הקורונה בכללית

מצ"ב מסמך בנושא קידום מחקרי הקורונה בכללית.