בקשות להארכת מענק ללא תוספת תקציב- הקרן הלאומית למדע

האפשרות להגשת בקשות להארכת מענק בשנה ללא תוספת תקציב תופעל באתר הקרן החל מ 15.5.20 ועד 30.7.20.

על החוקרים להם רלוונטי הנושא (מצויים בשנת המענק האחרונה) להגיש הבקשה באופן הבא.

על חוקר המבקש להגיש בקשה, להיכנס לחשבון המשתמש שלו באתר הקרן, לעמוד על רשימת המענקים ועל המענק המבוקש להארכה.

בלשונית פרטי המענק נמצא הכפתור עליו יש ללחוץ על מנת להגיש הבקשה. יש למלא את סכום היתרה שנותרה במענק.

 

תשובות בנוגע לבקשות הארכה ישלחו באמצעות המייל במהלך חודש אוגוסט.

 

תודה על שיתוף הפעולה,

 

צוות הקרן