ריכוז הנחיות משרד הבריאות בתקופת הקורונה

צו בריאות העם 12.3.2020

הנחיות עקב נגיף הקורונה 16.3.2020

תוספות והבהרות להנחיות 12.4.2020