המשך קיום המחקרים הקליניים בימים אלה

לצוותי המחקר שלום רב,

 

אנו רואים חשיבות כי גם בימים אלה ימשיכו להתקיים המחקרים הקליניים אשר מטרתם היא מציאת תכשירים ותרופות למחלות שונות הממשיכות גם בימי קורונה.

מטופל שמגיע לבית החולים יש לדאוג לכללים לפי צווי משרד הבריאות המעודכנים

יש לזכור כי בטיחותו של המטופל המקבל את תרופת המחקר היא ערך עליון וחובה עלינו להמשיך בטיפולים המחקריים בדרך שתהיה הכי בטוחה למטופל.

 

למרות כל זאת ולאור המצב אנו מעוניינים להמעיט ככל האפשר מביקורים לא הכרחיים של מטופלי מחקר בבית החולים.

מטופלים שניתן להמשיך את המחקר מבלי שיגיעו לבית החולים יעשו כך.

חולים המקבלים תרופות דרך הפה מומלץ להעביר להם את התרופות לביתם.

לגבי בדיקות מעקב :על החוקר הראשי לשקול את חשיבות המעקב מול אפשרות החשיפה לקורונה, תוך התיעצות עם יזם הניסוי.

 

לגבי הגשות לוועדת הלסינקי:

 

1. מומלץ להגיש הגשות במייל כאשר מצורף טופס 12 חתום והצהרה כי כל המסמכים המתועדים בטופס הועלו בצורה תקינה וזמינים במטרות.
2. על פי הנחיות מב"ר (סעיף 7), אין צורך להגיש עדכונים לגבי שינויים במחקר הנובעים מהתמודדות עם מצב הקורונה ותואמים להנחיות משרד הבריאות, ניתן להגיש לנו עדכון במייל ללא צורך באישורנו.

 

 

בברכה,

 

שלומית פסטרנק

מזכירות וועדת הלסינקי


03-9377218 | shlomitpa@clalit.org.il
וועדת הלסינקי  | מרכז רפואי רבין – בי"ח בילינסון