קול קורא למלגות פולקס לשנת תשפ"א 2020-2021

שלום רב ,

 

מצורף בזאת הקול הקורא למלגות פולקס בישראל לשנת הלימודים תשפ"א (2020-2021).

מטרת קרן Foulkes שמרכזה בלונדון הינה לקדם את המחקר הרפואי באמצעות תמיכה כספית בתלמידי מדעי החיים הלומדים גם רפואה ובתלמידי רפואה הלומדיםגם מדעי החיים (MD/PhD).

מצורפים בזאת המסמכים הבאים:

1.      קול קורא למלגות פולקס - בעברית / באנגלית

2.      הנחיות להגשת בקשות למלגות פולקס בעברית / באנגלית

3.      טופס הגשה בעברית

4.      טופס הגשה באנגלית

 

המועד האחרון להגשת בקשות למלגות הוא:  8 במרס 2020.

 

יש להגיש על פי ההנחיות המפורטות במסמך המצורף.

(חשוב: נא לשים לב למלא את הטפסים העדכניים לינואר 2020)

 

את מסמכי ההגשה יש להעביר בדואר האלקטרוני אל ד"ר יעל בן חיים,

רכזת החטיבה למדעי הטבע ומרכזת קרן מלגות פולקס בישראל,  לכתובת הדוא"ל: yaelb@academy.ac.il

 

נודה להפצת הקול הקורא וטפסי ההרשמה לגורמים הרלוונטיים בהקדם.

 

בברכה ותודה ,

ד"ר יעל בן חיים

 

ד"ר יעל בן חיים

 

רכזת החטיבה למדעי הטבע

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

כיכר אלברט איינשטיין, רחוב ז'בוטינסקי 43, ת"ד 4040, ירושלים 9104001

טלפון: 02-5676220  נייד: 054-4356050

דואר אלקטרוני: yaelb@academy.ac.il