ERA PerMed JTC2020 הודעה מוקדמת: קול-קורא ברפואה מותאמת אישית

א ל : מנהלי בתי חולים/רשויות מחקר

 

שלום רב,

 

אנו שמחים להביא לידיעתכם פרסום קדם -הודעה לקול קורא למחקרים משותפים עם חוקרים ממדינות אירופה בנושא רפואה מותאמת אישית.

 

הקול הקורא צפוי להתפרסם בחודש דצמבר 2019.  מומלץ בשלב זה להיערך למציאת שותפים להגשה.

 

פרטים נוספים בקישור:

http://www.erapermed.eu/pre-announcement-jtc-2020/

 

 

נא העבירו את ההודעה לחוקרים במוסדכם.

 

בהצלחה,

ד"ר יהלומה גת  

מנהלת מדעית בכירה, לשכת מדען ראשי

טל: 02-5082165   |   פקס: 02-6725833

נייד: 050-6242476

y.gat@MOH.GOV.IL