דחיית המועד הסופי להגשה בתוכנית הרגילה של ה-BSF

ראשי רשויות המחקר שלום רב,

 

עקב המצב הביטחוני, אנו נערכים לדחיית המועד הסופי להגשה בתוכנית הרגילה של ה BSF בהתאם להתפתחות המצב.

נעדכן מהר ככל שניתן, הן מבחינת מספר הימים של הדחייה והן מבחינת הקמפוסים לגביהם היא תחול.  בחריגים נטפל באופן פרטני.

 

בכל מקרה, אנו דורשים פתיחת ההצעה והכנסת אבסטרקט עד למועד שנקבע ה- 20 לנובמבר. זאת מאחר ואלו נדרשים על מנת למיין ולחלק את ההצעות בפגישות שכבר נקבעו.

 

בברכה,

 

ד"ר יאיר רוטשטיין

מנהל הקרן

Yair Rotstein, PhD
Executive Director
U.S. – Israel Binational Science Foundation
8 Hamarpeh St.
P.O.B. 45086
Jerusalem, 91450
Israel
Tel: 972-2-5828239 ext. 105

Cellular: 972-52-6020454
Fax: 972-2-5828306
www.bsf.org.il

FB icon