קול קורא מיוחד למחקרים בנושא מגפת הקורונה

המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות מודיע על פרסומו של: 

קול קורא מיוחד למחקרים בנושא מגפת הקורונה

בצל מגפת הקורונה מוזמנות בזאת הצעות למחקרים שיוסיפו ידע, שיוכלו להתממש בהקדם ושיש בהם בכדי לסייע בהתמודדות הנוכחית של המערכת עם המגפה ובהכנת תשתית להתמודדויות עתידיות עם סוגיות דומות.

המכון יפעיל מנגנון שיפוט וקידום מהיר כדי לבחור ולאשר את הצעות המחקר המתאימות.

בשלב הראשון יש להגיש הצעה מקדמית שתוגש על פי ההנחיות המפורטות באתר המכון ואורכה עד 350 מילים.  בהתאם לכללים המחייבים את המכון לא ימומנו מחקרים קליניים מובהקים.

 

מועד אחרון להגשת ההצעות המקדמיות:

יום שני, כ"ו ניסן תש"ף, 20.4.2020 בשעה 15:00.

 

חשוב לציין כי הקול הקורא המיוחד מופץ ללא קשר לקול הקורא הרגיל שהסתיים ב-25.3.2020.

 

 

על מנת ללמוד יותר על מסגרת מענקי המחקר ולהגשת הצעה מקדמית אנא היכנסו לאתר המכון בכתובת: http://www.israelhpr.org.il

 

בשאלות וברורים אתם מוזמנים לפנות למכון הלאומי

 טל: 03-5303516/7   דוא"ל: nihp-r@israelhpr.health.gov.il 

 

 

*מצ"ב פוסטר הקול הקורא