מועדי ישיבות ועדת הלסינקי

מועדי הישיבות וההגשות של ועדת הלסינקי מוסדית לשנת 2018-2019

IRB/committee meetings & submissions - 2018-2019 


תאריך אחרון להגשה

Final Submission Date

מועד הישיבה

Meetings dates

 

30.9.2018

 

14.10.2018

 

14.10.2018

 

28.10.2018

 

4.11.2018

 

18.11.2018

 

18.11.2018

 

2.12.2018

 

9.12.2018

 

23.12.2018

 

20.12.2018

 

06.01.2019

 

03.01.2019

 

20.01.2019

 

17.01.2019

 

03.02.2019

 

14.02.2019

 

03.03.2019

 

28.02.2019

 

17.03.2019

 

20.03.2019

 

07.04.2019

 

18.04.2019

 

05.05.2019

 

02.05.2019

 

19.05.2019

 

30.05.2019

 

16.06.2019

 

13.06.2019

 

30.06.2019

 

27.06.2019

 

14.07.2019

 

18.07.2019

 

04.08.2019

 

22.08.2019

 

08.09.2019

 05.09.2019  22.09.2019
 19.09.2019  06.10.2019
 17.10.2019  03.11.2019
31.10.2019  17.11.2019
 21.11.2019  08.12.2019
 05.12.2019   22.12.2019 (נר ראשון של חנוכה)

 

לחץ כאן למועדי ישיבות ועדת הלסינקי לשנת 2020